Suomen taloushistoriallinen yhdistys - Ekonomisk-historiska föreningen i Finland r.y.

 

Suomen taloushistoriallinen yhdistys on perustettu vuonna 1952.

Suomen taloushistoriallinen yhdistys edistää ja tekee tunnetuksi Suomessa harjoitettavaa talous- ja sosiaalihistoriallista tutkimusta. 

Yhdistyksen toimintaan kuuluu muun muassa

Yhdistys järjestää ja on mukana järjestämässä seminaareja ja muita taloushistorian alan tapahtumia. Lisäksi yhdistys osallistuu alan pohjoismaisen opetus- ja tutkimustyön koordinointiin ja valvoo talous- ja sosiaalihistorian alan opetuksen, tutkijoiden ja opiskelijoiden etuja. Yhdistys tiedottaa sähköpostilistan ja Facebookin kautta.

Yhdistyksen jäseneksi voivat liittyä kaikki taloushistoriallisen tutkimuksesta kiinnostuneet. Ota yhteyttä toiminnanjohtaja Henri Hannulaan sähköpostitse toiminnanjohtaja (at) taloushistoriallinenyhdistys.fi. Yhdistyksen jäsenmaksu on vuodessa 20 € (opiskelijat 10 €).

 

Suomen taloushistoriallinen yhdistys - Ekonomisk-historiska föreningen i Finland r.y. grundades 1952.

Föreningen främjar och populariserar vetenskaplig forskning inom ekonomisk historia, socialhistoria och ekonomisk-historiska geografi i Finland. Föreningens medlemskap är öppet för alla som har intresse för ekonomisk historia.

Ekonomisk-historiska föreningen deltar bland annat i följande aktiviteter:

  • publicerar Scandinavian Economic History Review med andra nordiska länder
  • deltar i aktiviteter av International Economic History Association, som organiserar världskongress i ekonomisk historia var tredje eller fjärde år.
  • organiserar föredrag och evenemang i aktuella ekonomisk-historiska och socialhistoriska teman observerar utbildning i sitt område och bevakar lärarnas, forskarnas och studerandenas intressen

Ifall ni vill inträda i föreningen, kontakt Henri Hannula (toiminnanjohtaja (at) taloushistoriallinenyhdistys.fi). Medlemsavgift är 20 € (10 € för studenter).

 

The Finnish Economic History Association was founded in 1952.
 
The purpose of the association is to promote and popularise Finnish research in economic history, social history and historical-geographical studies. Membership is open to all who have interests in economic history.
 
Among the activities of the association are:
  • to publish Scandinavian Economic History Review with other Nordic countries
  • to participate in the activities of the International Economic History Association, which organises The World Economic History Congress every three to four years.
  • to organise lectures and meetings on current topics of economic and social history
  • to supervise teaching and research interests of teachers, researchers and students of economic history

To become a member, please contact Henri Hannula (toiminnanjohtaja (at) taloushistoriallinenyhdistys.fi). The membership fee is €20 (students €10).